Kontakt

Skydas – Przeglądy Budowlane Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 379 74 76
info@skydas.pl

Zarząd Skydas – Przeglądy Budowlane Sp. z o.o.

Piotr Izdebski
Prezes Zarządu
+ 48 600 329 795
piotr.izdebski@skydas.pl

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000409964
Kapitał Zakładowy: 5.000,00 PLN
Regon: 145991797
NIP: 7010333043